Ochrana soukromí

Disclaimer

Informace uvedené na webových stránkách www.piskamfauly.cz a www.oziveni.cz jsou poskytovány zdarma, mají obecný charakter a vztahují se k vybraným tématům, kterým se Oživení, z.s. věnuje v rámci své činnosti. Neslouží jako zdroj odborného nebo právního poradenství a v žádném případě nenahrazují profesionální právní služby.  

Oživení, z.s. vynakládá veškeré přiměřené úsilí, aby zajistilo, že informace uvedené na webu www.piskamfauly.cz a www.oziveni.cz jsou aktuální a přesné v době jejich zveřejnění, avšak nepřijímá žádnou odpovědnost za jejich správnost, spolehlivost, aktuálnost nebo úplnost. Oživení, z.s. neodpovídá za jakékoliv následky způsobené užitím těchto informací.  

V případě potřeby řešení konkrétní právní otázky doporučujeme obrátit se na bezplatnou právní poradnu Oživení, z.s.

Webové stránky www.piskamfauly.cz a www.oziveni.cz mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky. Oživení, z.s. nemůže jejich obsah, provoz ani kontrolu nad nimi nijak ovlivnit a nepřebírá za ně jakoukoli odpovědnost.

Cookies

Naše internetové stránky www.piskamfauly.cz mohou obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka stránky není známa. Jedná se o následující cookies:

  • Google Analytics – používáme tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;

Zásady zpracování osobních údajů

https://oziveni.sharepoint.com/:w:/g/EW8CVm6Cxp1OkhDfYwA5Kv8B_4cOh7cSVjjyTgrbYIN-BQ?e=3J0dVo